13873.htm       CIMSZO:        Alapitványi leánygimnázium                              SZOCIKK:     Alapítványi leánygimnázium. A Pesti Izr. Hitközség alapítványi leánygimnáziuma évtizedes vajúdások után 1919 őszén létesült. A gimnáziumot teleki Béla dr. akkori tanügyi elöljáró nyitotta meg. Az intézetnek a végleges nyilvánossági jogot és az érettségi vizsgálatok tartásának jogát a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1926 dec. 9-én kelt rendeletével adta meg. Az iskola 94 tanulóval nyílt meg. Első érettségi vizsgálatát 1924 júniusban tartotta. Első otthona a hitközség polgári leányiskolájának épületében volt (Síp-utcai.). Saját hajlékába 1920 októberében költözött az iskola. Fennállása óta tankerületi főigazgatója Pintér Jenő, igazgatója Wirth Kálmán (l o.). tanárai közt számosan vannak olyanok, akik tudományos munkásságukkal és irodalmi működésükkel nagy érdemeket és országos nevet szereztek. Az iskola tanulóinak létszáma évente átlag 650-re tehető.                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 3873 .cimszó a lexikon 703 . oldalán van.