10614.htm       CIMSZO:        Birchosz hanenehenin                           SZOCIKK:     B. hanehenin. Ima valaminek az élvezete fölött. Zsidó felfogás szerint a világ s minden ami betölti, Isten tulajdona (Zsoltárok 24, 1). Ha az ember bármit élvez ebből, köteles ezért Istennek köszönetet mondani. Idők folyamán egész sora keletkezett azon imáknak, amelyeket a különböző ételek és italok fogyasztása alkalmával mondanak. Vannak imák, amelyeket a fogyasztás előtt s vannak, amelyeket utána mondanak Előbbiek a brochósz risónósz, ételre, italra, vagy jó illatokra (birchosz horéach) vonatkoznak, utóbbiak a brochósz ocharónósz (brochojsz acharojnojsz), amelyeket csak eledelek után mondanak. Ilyen eledelek a palesztinai gyümölcsök, olajbogyó, szőlő, datolya stb.                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 614 .cimszó a lexikon 124 . oldalán van.