10613.htm       CIMSZO:        Birchosz hamozon                               SZOCIKK:     B. hamózon, «asztali ima», régi források «brochó»-nak, népiesen «bencsolás»-nak nevezik. Az ebéd vagy vacsora előtti imáról már Sámuel és Saul történetében szó esik. Később ennek a mondatnak az alapján, hogy «te enni fogsz, jól lakol és dicsérni fogod az Istent a jó földért, melyet neked adott» (Mózes V. 8,10) keletkezett a szokás, hogy ebéd után is imát mondanak. Ez a tulajdonképpeni B., amely ma négy részből áll. Az első egyszerű köszönet az eledelért. A másik hálát ad Izrael országáért, amely megtenni az élelmet, az Ábrahámmal kötött szövetségért, az Egyiptomból való kivonulásért és a Szináj-hegyi kinyilatkoztatásért. A harmadik rész könyörgés a messiási birodalomért, a negyedik rész egy dicsőítő himnusz. A Talmud szerint a B. különböző részei különböző időkből származnak. Így az első részt Mózesnek tulajdonítja, a negyedik pedig állítólag Hadrián császár idejéből származik. Ebből is látható, hogy a B. hosszú idő alatt fejlődött és bővült olyanná, mint amilyen ma. A különböző rítusoknál bizonyos eltérés mutatkozik a B. szövegében. Az általánosságban mondott szövegnek van egy Maimonidesz által átdolgozott rövidebb formája, amely gyönyörű költői nyelvezetével tűnik ki. A B.-nak van egy bevezető formulája, amelyben a családfő az ebéd vagy vacsora résztvevőit imára szólítja fel. Ezt «zimun»-nek nevezik s ebből származik a «me-zumen bencsolás» kifejezés. Ha legalább három férfi ül az asztalnál, ma is ezzel a régi formulával szokták a B.-t bevezetni.                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 613 .cimszó a lexikon 124 . oldalán van.