10612.htm       CIMSZO:        Birchosz hamicvosz                             SZOCIKK:     """B. hamicvosz, benedikció vallásos cselekedetek teljesítése előtt. Az áldásmondás kötelességét már a Talmud rendelte el. Ennek a döntésnek az az alapja, hogy Isten hálálkodást érdemel azért a jóért, hogy kinyilatkoztatásával az isteni parancsok teljesítésére érdemesítette az embereket. Minden benedikció így kezdődik: boruch ato adonoj elóhénu melech hoólom aser kidsonu bemicvoszov vécivonu. Dicsértessél örökkévaló, Istenünk, világ királya, aki megszenteltél minket parancsolataiddal és elrendelted, hogy (következik a teljesítés alatt álló parancs megnevezése; például a kézmosásé: al netilasz jodajim. Benidikciót mondanak a tallisz fölvételekor, a tefillin fölszíjazásánál, a mezuza felszögezése alkalmával, gyertyagyújtáskor, a challó leszakításánál, természeti tünemények meglátásakor és sok más alkalommal""."                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 612 .cimszó a lexikon 124 . oldalán van.