10611.htm       CIMSZO:        Birchosz hágómél                                SZOCIKK:     B. hagómél, «a jótevő dicsérete». A 107. Zsoltárban meg vannak nevezve az emberek különböző csoportjai, amelyek bizonyos okokból Isten kegyét és oltalmát dicsérik. Ebből alakult ki később a szabály, hogy akik hosszabb utazást tettek a tengeren vagy a sivatagban, akik súlyos betegségből épültek fel, vagy veszélyből menekültek, vagy fogságból szabadultak, tartoznak hálát adni annak «aki megszolgálatlanul tesz jót az emberekkel». Az ilyen embereket felhívják a Tórához és a Tórafelolvasás után végzik a «gomelbencsolást».                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 611 .cimszó a lexikon 124 . oldalán van.