10610.htm       CIMSZO:        Birchosz háchámó                               SZOCIKK:     B. háchámó. A napért való áldásmondás. Hálaadó ima a nap teremtéséért, amelyet minden 28 évben mondanak. Régi, valószínűleg egyiptomi eredetű. Zsidó évszámítás szerint ugyanis a nap minden 28-ik évben látható teremtésének helyén. Ezért mondják az imát ilyen nagy időközökben.                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 610 .cimszó a lexikon 124 . oldalán van.