10608.htm       CIMSZO:        Bírák könyve                           SZOCIKK:     """Bírák Könyve, a Biblia történeti könyvei  közé tartozik: Héber neve: Széfer Sóftim, latinul : Liber Judicum, görögül: Kritai. A héber  Bibliában a prófétai könyvek első részében foglal  helyet. Elmondja Izrael történetét Józsua halálától Sámuel föllépéséig. A bevezetésben megrajzolja a bírák (vezérek) korának politikai helyzetét és a nép vallási állapotát: a nép bálványimádás bűnébe esik. Majd sorra veszi a bírákat:  Omniel Mezopotámia, Éhud a moabiták, Saszgár  a filiszteusok ellen védi meg Izraelt. Debóra  prófétanő és Bárák bíró Chocór királya ellen  viselnek szerencsésen háborút. Gideon a midjanitákat győzi le Isten csodás segítségével. Őt fia,  a sokszoros testvérgyilkos Abimélech követi, aki  elesik. Kisebb bírák: Tholó és Joir. Jiftách, aki  az ammonitákat győzi le, fogadalmat tett, hogy  a győzelem esetén a legelsőt, ki eléje kerül házában feláldozza; leánya az, ki elsőnek lépett  véletlenül elébe. Kisebb bírák : Abison, Achjolon  és Abdon. Majd elbeszéli Sámson rettenetes erejét, harcait a filiszteusok ellen és elpusztulását. A befejező két fejezet Dán törzse bálványimádásának keletkezéséről és a benjaminita Gibea  lakóinak pusztulásáról szól. A bírák könyvének  vallásos tartalma azt a tanítást tartalmazza, ha  Izrael népe bálványimádásra adta magát és Istent  elhagyta, Isten akkor megbüntette, de ha a nép  megtért, bírákat támasztott Isten, akik által megsegítette Izrael népét. Irodalom. Ryssel (Jew. Encycl.); Studer, Das Buch d: Richter (2. kiad. 1842); Bachmnann, u. a. (1868—9). Bertheau, Das Buch d. Richter n. Ruth (Kurzgef. Exeg. Hbuch, 2. kiad. 1883): P. Cassel (Lange's Theot.-homilet. Bibelwerk, 2, kiad. 1887); Keil, Bibl. Kommentár (2. kiad. 1874); Oettli (Strack's Kurzgefasster Commentar 1893); Moore (Internat. Critical Commentary 1896) ; Budde (Kurzer Handkommentar z. A.-T. 1897); Nowack, Handkommentar (1900); Nöldeke, Untersuchungen (1869); Wellhausen, Prolegomena z. Gesch. Israels (4. kiad. 1895) ; Güdemann (Monatsechr. XVIII.); Cooke, The History and floag of Deborah (1896); Bruston, De Cantique De Debora (1901); H. Winckler, Alttestamentliche Untersuchungen (1892) ; Budde, Die Bücher Richter etc. (1890)."""                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 608 .cimszó a lexikon 124 . oldalán van.