10604.htm       CIMSZO:        Bileám                         SZOCIKK:     Bileám, Eufrátesz melléki jós, kit Bálák, moabita király négy ízben is hívott meg Izrael népének megátkozására, illetve megbabonázására, de kinek ajkain az ócsárló átok akaratlanul mindannyiszor dicséretté, áldássá változott «Hogyan átkozzam, kit Isten nem átkozott, hogyan kárhoztassam, ha Isten nem kárhoztatta?» «Ez a nép egyedülálló, a népek közé nem számítja magát. Vajha e becsületesek halálával halnék meg és végem az övékhez volna hasonló !» «Nem észlelhetni hamisságot Jákobban és nem csalárdságot Izráelben.» «Mi szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaid, Izrael! Olyanok, mint a patakok, mikor nyújtóznak, mint kertek a folyam mentén, mint Istenültette aloéfák, mint vízmelléki cédrusfák. Áldott, ki téged áld és átkozott, ki téged átkoz.» «Csillag kel fel Jákobból és királyi pálca sarjad Izraelből.» B. jelleme nem csupán történeti vonásokat mutat, hanem költőieket és meseieket is. Szamárháton jön és a szamara világosabban látja a helyes utat, mint ő. Viszont Isten szól hozzá és ő is Isten nevében mondja szózatát. És idegen varázsló létére kénytelen beismerni, hogy «nem fog varázslás Jákobon és nem bűbájosság Izraelen». Ez a kettősség az ő lelki alkatában a, Talmud bölcseinek figyelmét kihívhatta, amikor ő rá ruházták a koruk-béli Simon Mágus-féle legendákat.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 604 .cimszó a lexikon 123 . oldalán van.