10603.htm       CIMSZO:        Bilbul                           SZOCIKK:     Bilbul, a közvélemény megtévesztése olyan hírrel, amely valakit becsületében és tisztességében könnyelműen megtámad. A B. az igazságnak és hazugságnak olyan ügyes keveréke, hogy bajos megállapítani, mi benne az igazság és mi benne a hazugság. A közönséges rágalomtól abban különbözik, hogy van valamilyen ténybeli alapja is. Nem fedi a denunciálás fogalmát sem, mert az ebben foglalt vád rendszerint bebizonyítható és az a célja, hogy a «feladott»-at hatósági zaklatásnak tegye ki. A B. legtöbbnyire csak pletykázás, de már ezt is megveti a zsidó felfogás és még szigorúbban ítéli meg, ha kiderül róla, hogy egészen költött dolog. Ebben a formájában séker B.-nak mondják. A zsidó vallás a gyanúsítás minden formáját tiltja, tehát nem csak a séker B.-t, de az egyszerű és kevésbé rosszhiszemű B.-t is. A B. terjesztője rágalmazónak tekintetik és az alá a büntetés alá esik, amelyet azokra szabnak ki, akik valakit a nyilvánosság előtt megszégyenítettek. (Malbin pené chaveró berabbim.) A B. terjesztője elveszti a lelke üdvösségét és nem részesül a túlvilág boldogságában. Bűnét csak az Isten bocsáthatja meg. A zsidó büntetőjog a ténybeli alapon történt rágalmazást is bűnnek minősíti és ezt a minősítést a B. minden formájára, tehát az egyszerű pletykálkodásra is kiterjeszti.                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 603 .cimszó a lexikon 123 . oldalán van.