10602.htm       CIMSZO:        Biharnagybajom                                  SZOCIKK:     Biharnagybajom, nagyk. Bihar vm.-ben, 4308 lak. A zsidó hitközséget 1826. alapították, addig a nagyváradi főrabbisághoz tartozott. Kosenfeld Sámuel, Kac Lób ben Eleazár, Kac Jakab, Jákob ben Chaim, Klein Chaim ben Baruch első elöljárók alatt a hitközség gyors virágzásnak indult, úgy hogy 1848. már 60 családra szaporodott és megválasztotta első rabbiját: Gottlieb Jakabot, aki azelőtt Huszton működött, tanok 1860. bekövetkezett halála után Friedmann Jicchok Eisigot ültette a rabbiszékbe, aki húsz évig vezette nagy buzgalommal a hitéletet. Utána Jungreisz Sámuel, majd Szófer Manó vezette a rabbinátust. 1910-tól 26-ig nem volt a hitközségnek rabbija, de ez interregnum alatt odaadóan ápolta régi intézményeit, különösen az 1848. alapított jesivát és az 1916. létesített Talmud Tórát. Elemi   iskoláját azonban a kedvezőtlen viszonyok nyomása alatt feloszlatta. Hitélete szigorúan konzervatív és orthodox. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Báránd, Sáp, Bihartorda, Nagyrabé, Bothanszeg, Pancsháza. 29 családban 149 lélek él, ezek között 32 adófizető. Tagjai között 1 gazdálkodó, 18 kereskedő, 5 iparos, a többi más-más foglalkozást űz. Évi költségvetése                         6000 P. Filantorpikus és szociális célokra 600 P-t költött az utolsó esztendőben. A világháborúban hősi halállal 5 tagja esett el. A hitközség élén állnak:  Briszk Ferenc főrabbi, Schönfeld Adolf elnök, Klein Sándor alelnök, Mohr Andor gondnok, Citrom Márton pénztárnok, Eliás Mór ellenőr, Gelberger József jegyző.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 602 .cimszó a lexikon 123 . oldalán van.