10600.htm       CIMSZO:        Bihari   SZEMELYNEV          Bihari Mór       SZOCIKK:     B. Mór, író és ügyvéd, szül. Érkeserűn (Bihar vm.) 1860. Cicero élet- és jellemrajza c. művével megnyerte a debreceni kaszinó pályadíját, 1879 óta Tarnóczi néven jelentek meg a szépirodalmi és jogi munkái a fővárosi lapokban. A cukoradó története c. jogi műve pályadíjat nyert.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 600 .cimszó a lexikon 122 . oldalán van.