10599.htm       CIMSZO:        Bihari   SZEMELYNEV          Bihari Imre       SZOCIKK:     """Bihari, Imre, hírlapíró, szül. Nagyváradon 1867. Egy ideig Csabán és Temesvárott a vidéki sajtó munkása volt. Amikor 1894. Holló Lajos megalapította a Magyarország c. függetlenségi napilapot, meghívták a lap szerkesztőségébe. Utóbb az Egyetértés és a Pesti Napló munkatársa is volt, 1903. pedig belépett a Budapesti Hírlap kötelékébe és több mint két évtizedig e lap politikai rovatát szerkesztette. Számos közleménye jelent meg a szépirodalmi lapokban is. Önálló munkái: Való és ábránd; Elbeszélése."""                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 599 .cimszó a lexikon 122 . oldalán van.