10597.htm       CIMSZO:        Biedermann      SZEMELYNEV          Biedermann Michael Lazar       SZOCIKK:            """Biedermann Michael Lazar, filantróp, szül. Pozsonyban 1769 aug. 13., megh. Badenben 1848 aug. 21. Egészen szegény családból származott. Vésnökinas volt és olyan művészies kivitelű pecsétet készített, hogy legfelsőbb helyről elismerést és Bécsben való iparűzési engedélyt kapott. Pecsétüzletet, majd ékszerészetet alapított, de vagyonra szert téve, a gyapjúnemesítés gondolatával is foglalkozott és ezt a gyakorlatban Ausztriában, de főleg Magyarországon az ő vállalkozása honosította meg. Ő alapította az első gyapjú-osztályozó intézetet, azonkívül a morvaországi Teltschben 600 embert foglalkoztató hasonló intézményt létesített. A kormánykörök bizalma oly nagy volt iránta, hogy Zichy gróf pénzügyminiszter a pénzhamisítási ügyben állami biztosnak nevezte ki. B. a hamis bankókat saját pénzén váltotta be. Az éhínség és rossz termés idején is a kormánynak nemcsak gabonakészletet, hanem készpénzt is bocsátott rendelkezésre, a francia háború idején pedig 300,000 forintot kamatmentesen. 1830-ban megkapta az akkor nagyon kitüntető «Hofjuwelier» címet. Hasonló szolgálatokat tett a bécsi zsidó hitközségnek is élete végéig. 1812-ben v. Hoffmansthallal együtt megalapította a vallásiskolát és az 1826. felavatott templomot; a zsidókórház létrejöttében is oszlopos része volt, ezenkívül külön alapítványokkal gondoskodott a betegekről, özvegyekről, árvákról, tanítókról és hitközségi alkalmazottakról. A szegények állandóan nyitott ajtóra találtak nála felekezeti különbség nélkül. Szerénysége és jótékonysága, valamint organizátori képessége miatt egész Bécsben igen népszerű volt és halálát őszintén meggyászolták"""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 597 .cimszó a lexikon 122 . oldalán van.