10592.htm       CIMSZO:        Biblia epika                             SZOCIKK:     Bibliai epika. A XVI. század magyar elbeszélő költészetének egyik ága. A protestáns kor versírói különös érdeklődéssel fordultak az ótestamentumi történetek felé. A Biblia szövegéhez ragaszkodva, néha magyar vonatkozású részletek közbeszövésével, megverselték a Biblia minden részletét: a világ teremtésétől Nebukadnecár uralkodásáig. Érdekesebb feldolgozások: Izsák áldozatja, Mózes és Jósua hada, Eszter dolgáról, Sámsonról, Illésről, Makkabeusról. A bibliai epikának ismertebb művelői: Tinódi Sebestyén, Sztárai Mihály, Ilosvai Selymes Péter. Nemcsak a reformáció korában olvasták elmélyedő áhítattal a bibliai tárgyú elbeszélő költeményeket, a XVII. sz.-ban is akadtak nagyszámban olvasói és újabb feldolgozói. (A költemények szövege megtalálható a Régi Magyar Költők Tára köteteiben.)                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 592 .cimszó a lexikon 119 . oldalán van.