10589.htm       CIMSZO:        Bezdán                        SZOCIKK:     Bezdán, nagyk. (SzHSz.) Bács-Bodrog vm. 7607 lak. A zsidó hitközség hitéletének iránya haladó. B. központja az anyakönyvi kerületnek és hozzá tartoznak: Kolut, Béreg, Monostorszeg, Stanisics, Gákova, Krúsevlya. Korábban Szántova is hozzátartozott. A hitközség, amely  1928-ra 30.000 dinárt biztosított adminisztrációs költségeire, 4000 dinárt filantropikus és szociális célokra fordított. 36 családban 110 lelket (42 férfit, 68 nőt) számlál, 30 adófizetővel. Foglalkozás szerint 3 nagykereskedő, 22 kereskedő, 2 orvos, 1 tanító, 4 magánzó, 1 köztisztviselő, 3 egyéb. Két tagja nagyobb terjedelmű mintagazdaságon őstermeléssel foglalkozik. A község, mint telepítvény, 1740-ben létesült, valószínű, hogy mindjárt zsidók is telepedtek meg benne. Az első évtizedek fejlődésének története ismeretlen, de 1785. már mint szervezett hitközség szerepel. A  születésekre vonatkozó pontos feljegyzéseket ez időben rendszeresítették, mert az első feljegyzés ez évről szól. A legrégibb anyakönyvi bejegyzésekben a Bruck-, Roheim-, Flesch-, Spitzer és Loschitz- családok szerepelnek. A Chevra Kadisa már 150 évvel ezelőtt működött. A hitközség lélekszáma akkor már igen tekintélyes lehetett, mert nagy területet hasítottak ki a hitközség földjéből a zsidó temető számára és az még ma is használatban van. Templomát 122 év előtt építette és azóta két ízben  restaurálta. Első  rabbija a pozsonyi jesivából kikerült Blitz Márkus volt, 1865 jan. 9.-éig. Utána fia B. Adolf került a rabbi székbe, (1897.) majd 1901—1922-ig Wiesner Henrik. Nyilvános jellegű elemi iskolát 1870. létesített a hitközség, addig csak magániskolát tartott fenn. Az iskolát,  melyet 1890. szép épületben helyeztek el, az új impérium alatt államosították. Az utolsó évtizedek alatt az ezelőtt népes és tekintélyes hitközség részint elköltözés, részint elhalálozás folytán visszafejlődött, úgyhogy negyed része sem maradt meg a negyven év előtt való lélekszámnak. A világháború elején már 150-re fogyott le a lélekszám. Ebből bevonult 40 és 35 különböző   fronton harcolt. 12 elesett, 4  fogságba jutott, de utóbb hazatért. A hitközség vezetői: Loschitz Aladár elnök, Bolgár Miklós alelnök, Spitzer Jakab pénztárnok, Fischhof Vilmos templomatya, Gyenes Gyula, Glied Henrik, dr. Popper Nándor, Roth Ernő, Kramer Lipót, Loschitz Károly, Grünberger Herman képviselők. Nagy József nyűg. állami tanítójegyző. A Chevra Kadisa elnöke Kramer Lipót.                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 589 .cimszó a lexikon 116 . oldalán van.