10585.htm       CIMSZO:        Bettelheim        SZEMELYNEV          Bettelhelm Samu          SZOCIKK:     B. Samu, író, szül. Pozsonyban. Tanulmányait a pozsonyi jesiván végezte. 1897-ben megalapította az első magyar cionista csoportot, összehívta az első cionista országos bizottságot (Herzl elnöklete alatt) és az első országos cionista értekezletet Pozsonyban. A magyarországi cionista szervezetnek három évig elnöke volt. Reines főrabbi megbízásából megszervezte a mizrachisták első világkongresszusát 1904. Hét évig a cionista nemzetközi bizottság magyarországi képviselője volt. 1908-ban megalapította az Ungarländische Jüdische Zeitung c. hetilapot, amely Budapesten jelent meg. 1915-ben a közös kormány megbízásából Amerikába ment, ahol előadásokat tartott a központi hatalmak érdekében, 1917. a követség kíséretében visszatért és bevonult a hadsereghez. Később a kormány sajtóirodájában működött. 1920-ban alapította meg az Agudasz Jiszróél központi lapját a Jüdische Pressét, ennek főszerkesztője is volt. Majd megint Amerikába ment és ott kiadta a Jewish Weekly Bulletint. Most Budapesten él, mint külföldi lapok tudósítója. E lexikon munkatársa.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 585 .cimszó a lexikon 115 . oldalán van.