10584.htm       CIMSZO:        Bettelheim        SZEMELYNEV          Bettelhelm Mózes        SZOCIKK:     """B. Mózes, Chaszam Szófer (l. o.) alatt hitközségi elnök volt. Sógora, a kikeresztelkedett Calman Antal Bécsben 1822 halt meg és három nővérét, B. Mózes, Pappenheim Wolf és Guttman Sámuel feleségeit, végrendeletében óriási vagyonának örökösévé tette. A három sógor a hitközség élére állott és jótékonyságukkal szigorú vallásosságukkal és műveltségükkel kedvező befolyást gyakoroltak a hitközségi élet alakulására. Mikor a kormány a pozsonyi jesiva működését betiltotta, B. 20,000  forintot áldozott a rendelet visszavonatására. Fiai között Kálmán, Chaszam Szófer kedvence is  hitközségi elnök volt, de nagyobb szerepet játszott Philipp (Rafael), aki Pozsonyt 1868. a zsidó kongresszuson képviselte és az orthodox autonómiájának előharcosa volt. Kálmán fia, Mór, évtizedeken át mint elöljáró működött és a művelt orthodoxiának mintaképe  volt  (V. ö.  Weiss,  Abne Beth hajóczer; Mayer, Die wiener Juden)."""                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 584 .cimszó a lexikon 115 . oldalán van.