10580.htm       CIMSZO:        Bettelheim        SZEMELYNEV          Bettelhelm Bernárdé     SZOCIKK:     """3. B. John Barnardé, orvos és misszionárius, szül Pozsonyban 1811., megh. Brookfieldben (U. S. A.) 1869. szept. 11. Atyját Chaimnak hív ták 9 éves korában már német, francia és héber verseket írt. Szülei a morvaországi Trebitschbe küldték, hol nagybátyja nagy jesivát vezetett. De B. rajongott a világi tudományokért. Pesten, Debrecenben és Nagyváradon iskolázott és 1836. Páduában szerezte meg az orvosi diplomáját. A kolera tanulmányozása miatt Triesztben, Nápolyban és Udinében tartózkodott, majd Szicíliát, Máltát és Görögországot látogatta. Később Mohamed Ali alatt szolgált mint hajóorvos, aztán török ezredorvos lett Szmirna mellett. Ott a rabbival vallási kérdéseken összekülönbözött és francia brosúrát írt La ruine du Talmud o. (London, British Museum). Egy angol misszionárius rábírta, hogy a keresztény hitre térjen. Londonba ment, ahol mint orvos működött. 1848. mint orvos-misszionárius ment a Japán mellett fekvő Lu-Csu-szigetekre, ahol 7 évig működött. Ő volt az első, aki a Bibliát japán nyelvre fordította. 28 nyelvet beszélt. 1852-ben jelent meg a szigeten az az amerikai hajóraj, amely az első összeköttetést létesítette Amerika és Japán között, Porry tengernagy magával vitte B.-t Amerikába. Ott 1861. lelkész volt St. Anneben, 1862- től 1864-ig Cayugaban, 1865. káplán Odellben. Az amerikai polgárháborúban mint sebész szolgált, őrnagyi rangban. 1867-ben Brookfieldben, Missouri államban, mint orvos és felolvasó működött s ott is halt meg tüdőgyulladás következtében. 1926-ban szobrot emeltek neki Japánban. A Biblia japán fordítása 1873. jelent meg Bécsben. Életrajzát Rev. Karl Bull írta (V. ö. Japán Evangelist, Tokio, 1925. febr.— márc., szám; Perry tengernagy jelentése az Egyesült Államok kongresszusához; Leon Pagés, Bibliographie yaponaise, Paris 1859)."""                                    Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 580 .cimszó a lexikon 115 . oldalán van.