10579.htm       CIMSZO:        Bettelheim                               SZOCIKK:     Bettelheim, hírneves pozsonyi család, melynek tagjai nagy szerepet játszottak az ottani zsidó életben és a külföldön is. A bettelheim név már a XVII.sz.-ban tűnik fel Pozsonyban. 1709. Bettelheim Lőb mint zsidó bíró szerepel.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 579 .cimszó a lexikon 114 . oldalán van.