10578.htm       CIMSZO:        Betegekért való könyörgés                              SZOCIKK:     Betegekért való könyörgés. Szertartásának többféle megnyilatkozása van. Áldásmondás, zsoltármondás, névváltoztatás. l. Áldásmondás ebben az esetben annyit jelent, hogy a Tóraolvasás keretében mi-sebérach-ot (l. o.) mondanak a betegért, kívánva annak mielőbb való felgyógyulását. 2. Zsoltármondáshoz már csak súlyosabb esetekben folyamodnak. Előimádkozó és közönség versenként felváltva mondja a következő zsoltárokat : 20, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 49, 55, 69, 86, 88, 89, 90, 91, 102, 103, 104, 107, 108, 142, 143, 148. (A rövidebb rítusban csak a következőket mondjak: 90, 91, 102, 103, 116, 118). Ezek után pedig a 119. Zsoltár alfabétumos verseiből összerakják a betegnek és anyjának nevét (pl. Sélomo ben Léa, vagy Debóra bász Mirjom stb.) Végül a Kérá Szóton (távozz, Sátán) szavakat. Majd a nyitott frigyszekrény előtt mondanak könyörgő imát a beteg felgyógyulásáért. 3. Az előbbi szertartás folytatása lehet a névváltoztatás, melynek alapgondolata misztikus tartalmú: mindaz, amit a régi névre határoztak a mennyekben, legyen semmis, mert a betegnek már új neve van. A Zsoltár alfabétumából az új nevet is összerakják, elmondván a vonatkozó verseket.                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 578 .cimszó a lexikon 113 . oldalán van.