10577.htm       CIMSZO:        Betegek látogatása                              SZOCIKK:     """Betegek látogatása (héb. Bikkur cholim). A B. szimpátiából, vigasznyújtás, gyámolítás, gondozás és gyógyítás céljából a Talmud és a rabbinikus írók szerint minden zsidónak kötelessége, amely a nem zsidóval szemben is fennáll (Gittin 61a). Minthogy a jótékonyságnak (l. o.) erről a speciális módjáról az írott törvény nem intézkedik, a rabbik a Pentateuch egyes tantételeiből vezették azt le. Így: «Az Örökkévaló, a te Istened után kell   menned» (Deuter. 13.4.); «Istent kell utánoznod,amint Ő meglátogatja a betegeket, úgy neked is látogatnod kell azokat» (Szóta 14a Gen.Rabba 8.). Ezen az alapon a Bába Mecia tráktus (30b. és Targ. Jerus.) kötelességgé emeli a B-t. A chásszideusok (l. o.)az ókorba ezen speciális kötelesség gyakorlásának módjait is kidolgozták. A javarészben tőlük és a velük azonos esszeusokból (l. o.) eredő kereszténység első evangélistái, így Máté (25,36) is említi a B-t a többi jócselekedetek között. A Sulchan-Áruchanak egy egész fejezete foglalkozik a B.-vel, mint paranccsal. A legtöbb zsidó hitközség kebelében régi időktől fogva voltak és vannak egyesületek, melyeknek speciális kötelességük a B. Ilyen egyesületek nem csupán Magyarországon, hanem mind az öt világrészben vannak.(L.Jótékonyság.)"""                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 577 .cimszó a lexikon 113 . oldalán van.