10573.htm       CIMSZO:        Bész hamidras                         SZOCIKK:     Bész hamidras, népies kiejtéssel: besz-medres, szefárdul: bét hamidras, a talmudi kutatásnak szentelt iskola vagy előadóterem, a hozzátartozó könyvtárral. Szabatos fordításban: a «tanulás háza». Rendszerint a zsinagógához van hozzáépítve. Ahol jesiva van, ez az «aula» és a rabbi ott tartja előadásait. Ha a község nem tart fenn jesivát, akkor a hitközség tagjai használják és itt folytatják talmudikus stúdiumaikat. Chásszideus vidékeken Klauz-nak hívják a B.-t, vagy Stubel-nek (Gebetsstubel) és imatermül is szolgál.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 573 .cimszó a lexikon 113 . oldalán van.