10565.htm       CIMSZO:        Besnyő SZEMELYNEV          Besnyő Bernát SZOCIKK:     """B. Bernát, ügyvéd, jogtudományi író, szül. Tőkésújfalun (Nyitra vm.) 1876 márc. 20. Az egyetem elvégzése óta Budapesten folytatott ügyvédi gyakorlatot. Tagja az ügyvédvizsgáló bizottságnak. A magánjoggal, a római joggal és a Pandekta joggal foglalkozik intenzíven. Tömérdek kisebb cikken és értekezésen kívül, melyek jogtudományi lapokban jelentek meg, nagyobb munkái: Institúciók és Pandecták (Budapest 1900); Justinianus császár institúciói latinul és magyarul (1899); A Pandecta jogi fogalma (1906); A büntető novella (1907); A magántisztviselők nyugdíja (1912)"""                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 565 .cimszó a lexikon 112 . oldalán van.