10563.htm       CIMSZO:        Bésalach                                  SZOCIKK:     Bésalach hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 13. fejezetének 17. versétől a 17. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Izrael átvonulása a tengeren, Mózes és Izráel éneke, Isten gondoskodása Izraelről a pusztában, győzelmes harc Amalékkal. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Bírák könyve 4. fejezetének 4. versétől az 5. fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő győzelmi éneket tartalmaz: Mózesét és Izraelét az első, Deboráét az utóbbi.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 563 .cimszó a lexikon 112 . oldalán van.