10562.htm       CIMSZO:        Berzevice                                SZOCIKK:     Berzevice (Brezovica nad Torison Cs.-Szl.) Sáros vm. A B.-i orth. hitközség 100 évvel ezelőtt, 1828 áprilisában alakult meg. A hitközség megalapítója Holländer Mór kereskedő volt, aki később Eperjesen a megyei hitközség elnöke lett. A hitközség első rabbija Hirtenstein Mihály volt, akinek működéséről semmi feljegyzés nem maradt. B.-n két zsidó templom van, az egyik több mint 100 éves, a másik a múlt század 70-es éveiben épült. A Chevra Kadisa 1830. létesült, jelenlegi elnöke: Langer József. A hitközség tagjai közül mintagazdaságokat vezetnek Klein Zsigmond és Klein Henrik, aki Berzeviczy Albert birtokát bérli. A hitközségnek értékes levéltára volt, amelynek nagy része azonban egy tűzvész alkalmával elpusztult. A hitközség évi 21,000 ?. k. Anyakönyvi területéhez Hamborg, Slavkov, Stelbach, Blazov, Torisa, Krivjany és Visoha helységek tartoznak. A hitközség lélekszáma 186, a családok száma 87, adót 32-en fizetnek. Foglalkozás szerint 2 gazdálkodó 1, tanító, 12 kereskedő, 4 iparos és 13 egyéb. A hitközség területéről több kiváló rabbi származott el, így Enten Manó kassai, néhai Gerstel Ignác nagyszentmiklósi, Ehrenfeld Simon nagymihályi, néhai Ehrenfeld Samu volt sárospataki és surányi rabbi, aki több könyvet írt és néhai Ganczfried Salamon, aki kiváló talmudtudós volt. A hitközség mai vezetősége: Braun Izrael rabbi, Klein Zsigmond elnök, Seidenfeld Adolf pénztárnok és titkár.                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 562 .cimszó a lexikon 112 . oldalán van.