10552.htm       CIMSZO:        Bernát  SZEMELYNEV          Bernát Miklós  SZOCIKK:     Bernát 1. Miklós, rabbi, szül. Kápolnok-Monostoron (Szolnok vm.) 1885. 1906- 1916-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1915-ben szerzi meg a bölcsészdoktori oklevelet a pesti egyetemen, 1917. avatják rabbivá, 1917. tapolcai főrabbi, 1923 óta a pesti izraelita hitközség vallástanára. Műve: Az etimológia a hagyományos irodalomban (Budapest, 1915). Cikkei a Magyar Izraelben jelentek meg.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 552 .cimszó a lexikon 111 . oldalán van.