10551.htm       CIMSZO:        Bermann          SZEMELYNEV          Bermann Miksa           SZOCIKK:     """Bermann Miksa, műszaki író és államvasúti főfelügyelő, szül. Győrben 1861., megh. Budapesten 1925. Tanulmányait a budapesti és több külföldi műegyetemen végezte és gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1885 óta a M. Kir. Államvasút szolgálatában állott. 1912-ben a Máv. budapesti északi főműhelyének főnökévé nevezték ki. B. nagy érdemeket szerzett, mint a laboratóriumi anyagvizsgálat vezetője. Ezen a téren új műszereivel külföldön is elismert elsőrangú szaktekintély volt. Fontosabb művei: A szerszámacél kezelése és edzése; Az edzésről; A vasanyagok felismerése szikrájuk alapján; Az acélheggesztés és autogénhegesztés elmélete és gyakorlata; A vasútüzemben előforduló esetek okairól; A szikrapróbák elmélete és gyakorlati ismertetése; Die Theorie des Schweissens von Stahl und ihre praktische Anwendung; Die Grundzüge der Versuihsmethode der Funkenprobe und ihre praktische Verwendung."""                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 551 .cimszó a lexikon 111 . oldalán van.