10550.htm       CIMSZO:        Berlin                           SZOCIKK:     """Berlin Jesája ben Juda (másképp apósa neve után Pick Jesájának is nevezték), a XVIII. sz. legkimagaslóbb talmud kritikusa, breslaui főrabbi, szül. Kismartonban 1725 okt. megh. Breslauban 1799 máj. 13. Híres rabbi családból származott s rokonságban állott Heller Jomtóv Lipman (l. o.) és Schiff Méir rabbikkal. Atyját szaktekintélynek ismerték el a talmud tudományban s B. tőle nyerte kiképzését, melyet Halberstadtban folytatott. 1750-ben Breslauban telepedett le s egy tekintélyes kereskedő leányát vette nőül.  1787., amikor a rabbinátus tagja, majd 1793. főrabbi lett. A díszes állás és jómód dacára B. aszkéta életmódot folytatott s tanítványa, Ginsberg Wolf leírása szerint, csupán szombat és ünnepnap éjjel feküdt le, többi idejét kizárólag tanulással és tanítással töltötte. Emlékét főleg a talmudi jogról írott nagy művei örökítették meg. Ezek: Omer ha-Sikchó (1860); Hagóhósz ha-Sász (Dyhernfurth, 1800 s később valamennyi tudományos talmud kiadáshoz felvéve), talmud-szövegkritikai tanulmányok; Hafloóh Sebá Aróchin   (I—II.,    Breslau—Wien, 1830-59); Chiddúsé ha-Sász (Königsberg, 1860); Risón le-Ción (Dyhernfurth és Wien, 1793). B. ezen műveiben a talmudi szövegkritika tulajdonképpeni megalapítója Wilna Elija rabbi mellett s csupán ez utóbbi múlta őt felül úgy éles ész, mint kritikai szellem terén. Azonkívül B. volt az első német rabbi, aki tudományosan kezdett foglalkozni a Talmud utáni kor irodalmával. A rengeteg anyag, melyet műveiben felhalmozott, a későbbi korok kutatásait nagy mértékben megkönnyítette."""                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 550 .cimszó a lexikon 111 . oldalán van.