10546.htm       CIMSZO:        Berkes SZEMELYNEV          Berkes Imre     SZOCIKK:     """Berkes Imre, író és hírlapíró, szül. Szigetváron 1878. Miután a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán folytatta tanulmányait, hírlapíró lett. 1913-ban pályadíjat nyert Bábel c. társadalmi regényével. Egyéb regényei: Csillagok, ha kialszanak (1913); Ezer leányfej (1916); Bülbül hadnagy (a magyar háborús szépirodalom egyik legsikerültebb terméke, 1917); Nem haltam meg tőle (a pubertás viharzásának megragadó képe, 1919); Odakünn süt a nap (1920); Vérző falvakon át c. élettel teljes harctéri emlékeket tett közzé. 1921 óta a Magyarság c. napilap éjjeli szerkesztője."""                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 546 .cimszó a lexikon 110 . oldalán van.