10545.htm       CIMSZO:        Berger  SZEMELYNEV          Berger Miksa   SZOCIKK:     B. Miksa, ügyvéd, szül. Miskolcon 1867. Ügyvédi oklevelét a budapesti egyetemen szerezte. A Kúria ügyvédi tanácsának tagja, a bíró- és ügyvédvizsgáló bizottság elnökhelyettese. Sokáig tagja volt a büntető törvénykönyv kodifikáló bizottságnak. Közérdekű munkásságának elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezték ki. Kiváló büntetetőjogász, aki számos cikket és nagyobb tanulmányt írt szaklapokba és egyéb szakbeli összefoglaló munkákba. Könyve: A büntetés kimérésének reformja (Budapest 1906).                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 545 .cimszó a lexikon 110 . oldalán van.