10544.htm       CIMSZO:        Berger  SZEMELYNEV          Berger Iván      SZOCIKK:     B. Iván, orvos, az állami gyermekmenhely laboratóriumának főorvosa. Szül. Sárbogárdon (Fehér vm.) 1893 febr. 21. Orvosi ós kémiai tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Két évig Winkler professzor tanársegéde volt az I. számú vegytani intézetben. A háború alatt az Auguszta-barak és a Soroksári-úti hadikórház laboratóriumát, 1918. pedig a Szent Gellért gyógyfürdő laboratóriumát vezette, 1919 óta az állami gyermekmenhely laboratóriumának főorvosa. Magyar és külföldi szaklapokban több colloid-kémiai munkája jelent meg, számos cikket írt még a Wassermann-féle reakcióról és a vér reakciójának megváltozásáról a gyógyfürdők hatása alatt. Újszerű eljárást és eszközt fedezett fel a minimális fehérje-mennyiségek mérésére.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 544 .cimszó a lexikon 110 . oldalán van.