10536.htm       CIMSZO:        Berésisz                                   SZOCIKK:     Berésisz, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyvének kezdetétől a 6. fejezet 8. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: a világteremtés hét napja, az első emberpár Éden kertjében, Káin és Ábel, Káin utódai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 42. fejezetének 5. versétől a 21. versig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a prófétai rész is Istenről, mint a világ teremtőjéről szól.                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 536 .cimszó a lexikon 110 . oldalán van.