10535.htm       CIMSZO:        Berényi            SZEMELYNEV          Berényi Sándor            SZOCIKK:     """B. Sándor ügyvéd, jogi szakíró, szül. Bicskén (Fehér vm.) 1865 máj. 3. Jogtudori oklevelét a budapesti egyetemen nyerte el. Pollák Illés (l. o.) ügyvédi irodájában kezdte meg a joggyakorlatot. Jelenleg jogügyi elöljárója és ügyésze a budai izr. hitközségnek, alelnöke az Orsz. Izr. Patronage Egyesületnek és az Izr. Szünidei Gyermektelep Egyesületnek. Első könyvét Lakbérleti jog és eljárás címen dr. Graber Károllyal közösen írta. Majd 1905-ben Tarján Nándor dr.-ral együtt megírta A magyar állampolgárság megszerzése és elvesztése c. művét. Jogirodalmi működése mellett a felekezeti sajtónak is régi munkatársa"""                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 535 .cimszó a lexikon 110 . oldalán van.