10533.htm       CIMSZO:        Berény SZEMELYNEV          Berény Róbert SZOCIKK:     B. Róbert, festő, szül. Budapesten 1887. A modern magyar művészetnek: egyik kiváló tagja, akinek néhány éven át fennállott szabadiskolája a fiatal festőgenerációra nagy hatással volt. Münchenben és Párisban tanult s azután is évekig élt külföldön. Mint a «Nyolcak» csoportjának tagja, azok között volt, akik az impresszionizmus után kialakuló művészi problémákra először mutatott rá. Képei erősen összefogott, egyszerű, formafelületeikkel hatnak és nem csak színességükkel beszélő színtömegek, vonalritmikájukkal vonzó formák ezek, hanem az a plaszticitás érződik ki belőlük, amelyet csak a legkisebb részletekig ható átélés tud megteremteni. Teret, mozgást, életet éreztetnek. 1928-ban az Ernszt- múzeumban rendezett kiállítása igen jelentős haladásról tett tanúságot. Plakátjai és könyvborítékjai is a legjavából valók.                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 533 .cimszó a lexikon 109 . oldalán van.