10528.htm       CIMSZO:        Beregi eskü                             SZOCIKK:     Beregi eskü. 1233 aug. 12. tette le II. Endre a B.-t, hogy felszabaduljon az egyházi átok alól, amellyel az Aranybulla rendelkezéseinek be nem tartása miatt sújtotta a pápa. A B.-vel a szentszékkel kötött   szerződését erősítette  meg  és ezzel többek között szentesítette azt a régebbi határozatot is, hogy zsidók állami és egyéb köz hivatalokat nem viselhetnek. Azonkívül ígéri, hogy kötelezni fogja a zsidókat bizonyos jel viselésére, hogy felismerhessék és megkülönböztethessék őket a keresztényektől. Ismét eltiltja a zsidókat a keresztény rabszolgák tartásától és végül vagyonuk elkobzását szabja ki büntetésül azokra a zsidókra, akik keresztényekkel törvényes  vagy törvénytelen   házasságban élnek. Mindezen felül pedig még keresztényekhez örök rabszolgaságba vettetnek. A B., amely pápai beavatkozásra történt, mindenütt a szaracénusokkal vagy izmaelitákkal együtt említi a zsidókat. A pápai követ, Jakab praenestei püspök a király fiait, Kálmánt és  Bélát, valamint  az  országnagyokat és főpapokat utólagosan, egyenként a beregi szerződés betartására megeskettette. Béla 1234. két ízben esküdött meg, hogy a beregi határozatokat szigorúan végrehajtja, sőt azt is megígérte, hogy az álkeresztényeket kiírtja (l. Álkeresztények.) A szentszéki követ ezzel ugyan az ország belső zilált állapotán és a nép nyomorán mit sem segített, azt azonban mégis elérte, hogy a zsidókat és izmaelitákat az egyház által kijelölt korlátok közé szorította. Nem sokkal azután, hogy Béla a trónra jutott és a tatár veszedelem fenyegette az országot, 1239. azzal a kérelemmel fordult a pápához, engedje meg, hogy a közjövedelmeket megint a zsidóknak adhassa ki haszonbérbe. Az engedélyt  a pápa az országot fenyegető veszély miatt meg is adta és így maga IX. Gergely pápa egyezett bele abba, hogy az általa olyan nagy fontosságúnak tartott B., illetve az eskü főpontja hat esztendő után eltöröltessék és a zsidók részben visszanyerjék régebbi pozíciójukat. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon».                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 528 .cimszó a lexikon 108 . oldalán van.