10521.htm       CIMSZO:        Benjamin          SZEMELYNEV          Benjamin Herman        SZOCIKK:     B. Hermann, festő, szül. Kolozsváron 1881. Tanulmányait a budapesti mintarajziskolában kezdte, majd a müncheni és párisi akadémián folytatta. Münchenben a Kunstverein díját, Párisban (1911) a Műbarátok első díját nyerte el. A Műcsarnok 1905. tavaszi tárlatán állított ki először (Sidló Feri kollégám arcképe). A háború előtt Kolozsváron élt (1913-15), azután Budapesten, hol a Műcsarnokban állított ki (Gödöllői parkrészlet, Kelenföldi jégpálya, Felesége arcképe). A háború után ismét visszatért Kolozsvárra. Főleg arcképeket és figurális életképeket fest impresszionista fölfogással. Arcképein újabban az angol klasszikus arcképfestők felé hajlik. 1926-ban Buenos Airesben állított ki nagy sikerrel,                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 521 .cimszó a lexikon 107 . oldalán van.