10516.htm       CIMSZO:        Benet   SZEMELYNEV          Benet Jacob     SZOCIKK:     Benet, 1. Jacob (Benedict Aberle), óbudai rabbi a XIX. század első negyedében, fia volt B. Mordechainak (l. o.) Műve : Toldósz Mordechai Benet (Óbuda 1832), amely atyja életrajzát és több kiadatlan írását tartalmazza. Az utóbbiak részint homiletikus tartalmúak, részint bibliai magyarázatok s egy prédikáció. Valamennyire jellemző tiszta héber nyelvezete                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 516 .cimszó a lexikon 106 . oldalán van.