10515.htm       CIMSZO:        Beneschofszky SZEMELYNEV          Beneschofszky Imre     SZOCIKK:     Beneschofszky Imre, rabbi, szül. Budapesten 1903-ban. 1917-1927-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1926-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1928. pedig rabbivá. 1927 óta a budai izraelita hitközség vallástanára és lágymányosi templomkörzetének rabbija. Műve: Majmuni aristotelizmusa (1926).                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 515 .cimszó a lexikon 106 . oldalán van.