10511.htm       CIMSZO:        Benedict          SZEMELYNEV          Benedict Henrik           SZOCIKK:     """Benedict, 1. Henrik, orvostanár, szül. Bécsben 1871., megh. Budapesten 1926. A budapesti egyetemen tanult, u. o. Klug biológia-tanár asszisztense lett; majd Freiburgban folytatta tanulmányait. 1908-ban egyetemi magántanár, 1918. rk. egyet. tanár, majd egészségügyi főtanácsos, miután már 1913 óta a Zsidó-kórház belgyógyászati főorvosa, majd igazgatója lett. Rendkívül nagy tudományos munkásságot fejtett ki, főleg az anyagcsere pathológiájára, az ideg és szív kórtanára és a pathológiai kémiára vonatkozólag. Legjelentékenyebb művei: Heredodegeneration u. postdiphterische Lähmung (1912); Az epekő betegség kórgyógytanának néhány kérdéséről (1913); A gümős rheumatismusról (u. o.); Metatuberkulózus kórállapotokról (u. o.); A heveny szívizomellágyulás kórképe az orvosi gyakorlatban.(1916); Heveny-kórképek, mint rákos megbetegedések első megnyilatkozásai (1917); Az encephalo-myelitisről (1919); Paratuberkulózis tünetek (1921); Kalcium therápiás alkalmazásról{l923); Diemetatuberkulösen Krankheitszustände unter besonderer Berücksichtigung d. Abdominalorgane (1924); A koszorús szívverőerek megbetegedéséből származó hevenykórképekről (1925); Benedikt Henrik belgyógyászati dolgozatai (1928)."""                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 511 .cimszó a lexikon 106 . oldalán van.