10508.htm       CIMSZO:        Bencsolás                                SZOCIKK:     """Bencsolás, a jiddis bentschen igéből képzett főnév, amely áldásmondást jelent. A jiddis német szó a latin benedictióból alakult. Olykor áldani jelentéssel is használják. Ha a rabbi hívét, vagy az apa gyermekeit megáldja, akkor jiddis-németül azt mondják: er hat ihn gebentscht. Legáltalánosabban az étkezés után mondott imát nevezik B.-lásnak. De ezzel a szóval említik még a harmatért (tal) és az esőért (gesem) való templomi könyörgést is (Tal-bentschen, gesem-bentschen), úgyszintén azt a zsinagógai szertartást, amelynek keretében a közeledő új hónapot kihirdetik és megáldják. (L. Ros chódes bencsolás; Gómel bencsolás."""                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 508 .cimszó a lexikon 106 . oldalán van.