10505.htm       CIMSZO:        Ben Chananja                          SZOCIKK:     Ben Chananja. Teológiai kérdésekkel foglalkozó németnyelvű havi folyóirat. Lőw Lipót (l. o.) szegedi főrabbi szerkesztette. Első száma Lipcsében jelent meg 1844. Az első szám után a lap 14 évig szünetelt s azután 1858-tól Szegeden jelent meg. Zsidó társadalmi, politikai, tudományos, különösen pedig az emancipációval összefüggő kérdésekkel foglalkozott a lap, melynek munkatársai a legjelesebb hazai és külföldi zsidó írók és tudósok voltak. Alig volt még folyóirat, amely olyan termékenyítően hatott a zsidó tudományokra, mint B. Befolyása alatt addig alig ápolt területek kerültek megművelés alá és a legkiválóbb tudósok itt közölték kutatásaik eredményeit. Azóta is a zsidó teológia kimeríthetetlen forrásmunkája is a magyar-zsidó kultúrtörekvések egyik legjelentősebb dokumentuma. 1867-ben szűnt meg.                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 505 .cimszó a lexikon 105 . oldalán van.